Stavební stroje / Komatsu Komtrax

Komatsu Komtrax

Komatsu Komtrax

Satelitní monitorovací systém

Pokud je na stroji instalován, systém satelitního sledování strojů Komatsu Komtrax sleduje všechny důležité provozní údaje stroje. Navíc ve spojení se systémem GPS umožňuje efektivní zobrazení polohy stroje.

Tento systém sledování je obzvláště vhodný pro stroje malých a středních velikostí ve vybraných regionech Evropy. Je užitečný zejména pokud stroj pracuje v odlehlejších oblastech hůře dosažitelných servisními techniky a kde zároveň osoba za stroj zodpovědná jej nemůže osobně kontrolovat. Systém Komtrax se také ukázal jako velmi užitečný při hledání odcizených strojů. 

jak systém komtrax pracuje?

Systém Komtrax přenáší provozní údaje a údaje o poloze stroje na družici zvanou Orbcomm. Ta poté předává všechny získané údaje do centra pro zpracování dat odkud se pak přes internet přenáší na datový server Komatsu, který všechna data zpracovává, analyzuje a následně ukládá. Údaje o konkrétním stroji jsou pak převáděny do intranetu Komatsu, kde jsou vyhodnoceny podle příslušnosti k jednotlivým zákazníkům a následně zobrazeny na webových stránkách systému.

snížené náklady na údržbu

Systém Komtrax v sobě kombinuje různé výhody a kromě prodloužení provozní životnosti strojů také umožňuje přesné plánování údržby stroje. Mimo to se mohou servisní technici společnosti KUHN na servisní zásah lépe připravit, což dále zkracuje prostoje stroje a snižuje náklady na jeho provoz. 

kde může být komtrax použit?

V celé Evropě kde je možno navázat spojení se satelitem Orbcomm a je zde potřebná místní infrastruktura. Další podrobné informace o systému Komtrax a jeho novinkách Vám rádi sdělíme.

komtrax zobrazuje následující údaje:

  • Aktuální poloha stroje a její historie
  • Poruchy stroje a výstrahy nestandardních stavů stroje
  • Hladiny paliva a chladící směsi
  • Provozní motohodiny do další údržby a seznam potřebných náhradních dílů
  • Denní součty odpracovaných hodin
  • Měsíční součty odpracovaných hodin